czyli Jak To Zrobić?

Zobacz też

Jak napisać konspekt lekcji?

Konspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach. Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki przedstawia nam nowoczesna dydaktyka. Konspekt z prawdziwego zdarzenia ma być z jednej strony dokumentem, który daje informacje ewentualnej osobie hospitującej bądź dyrektorowi o tym, czego będzie dotyczyła lekcja oraz zbiorem haseł pod którymi kryją się pewne nasze zamysły na poprowadzenie tej lekcji.

1
Na początku konspektu powinien się znajdować tytuł, który informuje o tym, w jakiej klasie zostanie przeprowadzona lekcja. Pod nim może znaleźć się data jej przeprowadzenia. Na przykład:
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V
(13 grudzień)
2
Następnie w konspekcie umieszczamy takie informacje, jak temat lekcji, czas jej trwania (pamiętajmy, że nie musi być to jedna godzina lekcyjna), metody, formy pracy, literaturę metodyczną i merytoryczną, cel główny oraz cele operacyjne. Wszystko powinno być przejrzyste, tak aby można było odnaleźć istotne informacje na pierwszy rzut oka. Przykładowy początek konspektu:

TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi pisemnej – zaproszenie, ogłoszenie.
CZAS REALIZACJI: 1 godzina lekcyjna
METODY: metoda zajęć praktycznych, elementy metody norm i instrukcji, elementy metody projektu
FORMY PRACY: praca w grupach
LITERATURA METODYCZNA I MERYTORYCZNA: Anna Dyduchowa Metody kształcenia sprawności językowej uczniów
CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi redagować odpowiednia formę krótkiej wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem.
CELE OPERACYJNE: Uczeń:
- potrafi napisać wypowiedz uporządkowaną, złożoną z poprawnie zbudowanych zdań;
- celowo stosuje środki językowe;
- przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych;
- dba o układ graficzny zapisu – dostosowuje zapis do formy wypowiedzi;
- wyróżnia części tekstu zgodnie z jego struktura;
- pisze czytelnie;
PRZEBIEG LEKCJI
3
Przebieg lekcji zapisujemy hasłowo. Nie możemy rozpisać szczegółowo wszystkich elementów, ponieważ taki konspekt nas "uwięzi". Będziemy zbyt kurczowo trzymali się swoich wytycznych, zamiast słuchać uczniów i współtworzyć z nimi lekcje. Wówczas wszystko zakończy się niepowodzeniem. Przykładowy przebieg lekcji:
PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
1. Sprawdzenie zadania domowego.
2. Podział klasy na grupy, podanie tematu lekcji i jej celów. Uświadomienie uczniom potrzeby wykorzystania tych umiejętności w życiu codziennym.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
1. Uczniowie otrzymują instrukcje ,,Jak pracować?”, zapoznają się z nią i ze swoim zadaniem.
2. Dzielą się obowiązkami – każdy robi to, co potrafi najlepiej – kto ładnie pisze - zostaje sekretarzem, kto się poprawnie wyraża – przedstawia prace grupy, itp.
3. Praca w grupach: uczniowie maja ok. 15 minut na wykonanie zadania – każda z grup redaguje odpowiednią formę wypowiedzi pisemnej na określony temat.
4. Po wykonanym zadaniu grupy przedstawiają efekty swojej pracy, przedstawiciel grupy opowiada o tym, jak przebiegała praca, jedna grupa zapisuje notatkę pod dyktando drugiej.
PODSUMOWANIE:
1. Podsumowanie pracy grup przez nauczyciela, omówienie plusów i minusów – ocena grup.
2. Samoocena klasy – jak uczniowie oceniają swoje umiejętności, co muszą jeszcze poprawić. Jak oceniają swoją pracę na lekcji.
ZADANIE DOMOWE:
Napisz ogłoszenie i zaproszenie na wiosenny bal.
4
Trzeba zaznaczyć w konspekcie kto jest prowadzącym lekcje. Niektórzy podpisują się pod konspektem, a niekiedy jest to zapisane tuż przed tematem lekcji. Po skończonej lekcji warto zapisać na konspekcie swoje uwagi, to czego nie udało się zrealizować i dlaczego. Jest to bardzo cenne i ważne, ponieważ pomaga udoskonalić swój warsztat dydaktyczny.
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2012 00:47:18

Komentarze

PFa 09:08 15.01.2014
Dobry komentarz! 2321
Brak informacji, nt zadania, konspekt musi być tak napisany, żeby inny nauczyciel biorąc go do ręki wiedział jak go zrealizować
Odpowiedz
Podpis Anuluj
Przepisz wspak ciąg hjrdn
gra11 21:16 01.11.2013
Dobry komentarz! 2543
Dziękuję za świetny poradnik.Skorzystałam do swojej pracy.Pozdrawiam
Odpowiedz
Podpis Anuluj
Przepisz wspak ciąg hjrdn
gaga 12:46 06.09.2012
Dobry komentarz! 3594
ale nie polecam pisać w konspekcie '13 grudzień'... ;p
Odpowiedz
Alina 14:39 12.03.2014
Dobry komentarz! 2476
ja też nie polecam, piszemy 13 grudnia
Podpis Anuluj
Przepisz wspak ciąg hjrdn
Sokrates 11:48 18.08.2012
Dobry komentarz! 3737
Świetny poradnik dla młodych nauczycieli. Polecam Was również moim studentom. Uczę również, jak szukać pomocy w nowych IT.
Odpowiedz
Podpis Anuluj
Przepisz wspak ciąg hjrdn

Twój komentarz

Podpis
Przepisz wspak ciąg hjrdn