Jak napisać plan wydarzeń z powieści?

Plan wydarzeń z powieści, jest planem odtwórczym, czyli piszemy go na podstawie tego, co przeczytaliśmy. Takie ćwiczenia są potrzebne do tego, aby potem wykorzystać je do tworzenia planów twórczych, czyli takich, do realizacji których przystąpimy w przyszłości. Wszak sama nazwa, plan, nawiązuje do planowania, a planujemy przyszłość.
1
Rozpoczynając pisanie planu, niezależnie od tego czy jest on ramowy, a więc ogólny, czy też szczegółowy, zaczynamy od zarysowania planu ramowego. W nim zapisujemy tylko główne, najważniejsze wydarzenia powieści, nie rozwodząc się nad szczegółami dotyczącymi pojedynczych postaci. Na przykład jednym z punktów planu ramowego z powieści "Krzyżacy", będzie:
4. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego i związane z tym konsekwencje.
2
Jeżeli naszym zadaniem było napisanie planu ogólnego, ramowego, jest ono już zakończone. Jeśli natomiast mieliśmy stworzyć plan szczegółowy, punkty ramowe musimy teraz rozwinąć, dodając do nich podpunkty, które będą szczegółowo rozwijały tak zwany duży punkt. Na przykład:
4. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego i związane z tym konsekwencje.
a) Atak Zbyszka na rycerza z pawimi piórami.
b) Powstrzymanie młodego rycerza przez Powałę z Taczewa.
c) Pozorne wybaczenie czynu przez Krzyżaka.
d) ...
Reklama
3
Najważniejszym elementem każdego planu jest to, aby był on pisany w tej samej formie stylistycznej. Najczęściej plany piszemy równoważnikami zdań i każdy z naszych punktów lub podpunktów musi być wyrażony poprzez równoważnik zdania. Jeżeli nasz plan składa się z krótkich zdań, zadbajmy o to, aby każdy jego punkt był zdaniem.

Komentarze

hujec
17:51 08.08.2017
Dobry komentarz! 1944
gut gut
...
17:55 16.11.2016
Dobry komentarz! 3726
Trochę pomogło
jasiu
17:59 06.10.2016
Dobry komentarz! 3947
bardzo pomogło
kinga
17:22 31.03.2014
Dobry komentarz! 7656
pomogło i to dobrze
Kapros
07:08 14.03.2014
Dobry komentarz! 7592
Pomogło i to bardzo dobrze ;)
WIDZEWIAK
19:28 24.11.2013
Dobry komentarz! 8094
mi niepomogło :/
max
16:58 24.05.2013
Dobry komentarz! 8384
mi nie pomogło
........
19:51 22.01.2013
Dobry komentarz! 8936
Bardzo Dobre dzięki :D :>
Dawid
17:20 16.01.2013
Dobry komentarz! 8648
Dobre pomogło mi :)
justynka
18:02 16.10.2012
Dobry komentarz! 8956
goood

Twój komentarz