Jak napisać konspekt lekcji?

Konspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach. Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki przedstawia nam nowoczesna dydaktyka. Konspekt z prawdziwego zdarzenia ma być z jednej strony dokumentem, który daje informacje ewentualnej osobie hospitującej bądź dyrektorowi o tym, czego będzie dotyczyła lekcja oraz zbiorem haseł pod którymi kryją się pewne nasze zamysły na poprowadzenie tej lekcji.
1
Na początku konspektu powinien się znajdować tytuł, który informuje o tym, w jakiej klasie zostanie przeprowadzona lekcja. Pod nim może znaleźć się data jej przeprowadzenia. Na przykład:
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V
(13 grudzień)
2
Następnie w konspekcie umieszczamy takie informacje, jak temat lekcji, czas jej trwania (pamiętajmy, że nie musi być to jedna godzina lekcyjna), metody, formy pracy, literaturę metodyczną i merytoryczną, cel główny oraz cele operacyjne. Wszystko powinno być przejrzyste, tak aby można było odnaleźć istotne informacje na pierwszy rzut oka. Przykładowy początek konspektu:

TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi pisemnej – zaproszenie, ogłoszenie.
CZAS REALIZACJI: 1 godzina lekcyjna
METODY: metoda zajęć praktycznych, elementy metody norm i instrukcji, elementy metody projektu
FORMY PRACY: praca w grupach
LITERATURA METODYCZNA I MERYTORYCZNA: Anna Dyduchowa Metody kształcenia sprawności językowej uczniów
CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi redagować odpowiednia formę krótkiej wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem.
CELE OPERACYJNE: Uczeń:
- potrafi napisać wypowiedz uporządkowaną, złożoną z poprawnie zbudowanych zdań;
- celowo stosuje środki językowe;
- przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych;
- dba o układ graficzny zapisu – dostosowuje zapis do formy wypowiedzi;
- wyróżnia części tekstu zgodnie z jego struktura;
- pisze czytelnie;
PRZEBIEG LEKCJI
Reklama
3
Przebieg lekcji zapisujemy hasłowo. Nie możemy rozpisać szczegółowo wszystkich elementów, ponieważ taki konspekt nas "uwięzi". Będziemy zbyt kurczowo trzymali się swoich wytycznych, zamiast słuchać uczniów i współtworzyć z nimi lekcje. Wówczas wszystko zakończy się niepowodzeniem. Przykładowy przebieg lekcji:
PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
1. Sprawdzenie zadania domowego.
2. Podział klasy na grupy, podanie tematu lekcji i jej celów. Uświadomienie uczniom potrzeby wykorzystania tych umiejętności w życiu codziennym.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
1. Uczniowie otrzymują instrukcje ,,Jak pracować?”, zapoznają się z nią i ze swoim zadaniem.
2. Dzielą się obowiązkami – każdy robi to, co potrafi najlepiej – kto ładnie pisze - zostaje sekretarzem, kto się poprawnie wyraża – przedstawia prace grupy, itp.
3. Praca w grupach: uczniowie maja ok. 15 minut na wykonanie zadania – każda z grup redaguje odpowiednią formę wypowiedzi pisemnej na określony temat.
4. Po wykonanym zadaniu grupy przedstawiają efekty swojej pracy, przedstawiciel grupy opowiada o tym, jak przebiegała praca, jedna grupa zapisuje notatkę pod dyktando drugiej.
PODSUMOWANIE:
1. Podsumowanie pracy grup przez nauczyciela, omówienie plusów i minusów – ocena grup.
2. Samoocena klasy – jak uczniowie oceniają swoje umiejętności, co muszą jeszcze poprawić. Jak oceniają swoją pracę na lekcji.
ZADANIE DOMOWE:
Napisz ogłoszenie i zaproszenie na wiosenny bal.
4
Trzeba zaznaczyć w konspekcie kto jest prowadzącym lekcje. Niektórzy podpisują się pod konspektem, a niekiedy jest to zapisane tuż przed tematem lekcji. Po skończonej lekcji warto zapisać na konspekcie swoje uwagi, to czego nie udało się zrealizować i dlaczego. Jest to bardzo cenne i ważne, ponieważ pomaga udoskonalić swój warsztat dydaktyczny.

Komentarze

Karolina
20:17 24.11.2016
Dobry komentarz! 3757
Jestem w liceum i bardzo mi to pomogło napisać konspekt z lekcji wychowania fizycznego. Pozdrawiam
Koko
16:03 24.09.2016
Dobry komentarz! 4071
Czy Konspekt jest łatwiejszy od pracy licencjackiej ???
filolożka
Dobry komentarz! 3554
Oczywiście, że jest.
PFa
09:08 15.01.2014
Dobry komentarz! 7554
Brak informacji, nt zadania, konspekt musi być tak napisany, żeby inny nauczyciel biorąc go do ręki wiedział jak go zrealizować
gra11
21:16 01.11.2013
Dobry komentarz! 7917
Dziękuję za świetny poradnik.Skorzystałam do swojej pracy.Pozdrawiam
gaga
12:46 06.09.2012
Dobry komentarz! 8827
ale nie polecam pisać w konspekcie '13 grudzień'... ;p
Alina
Dobry komentarz! 7823
ja też nie polecam, piszemy 13 grudnia
Sokrates
11:48 18.08.2012
Dobry komentarz! 9060
Świetny poradnik dla młodych nauczycieli. Polecam Was również moim studentom. Uczę również, jak szukać pomocy w nowych IT.

Twój komentarz