Jak napisać podanie?

Podanie to dokument, w którym zwracamy się do dyrekcji szkoły, gdzie chcemy kontynuować naukę lub do dyrekcji zakładu pracy, gdzie staramy się o zatrudnienie. Chociaż obecnie jest ono wypierane przez obszerniejszy i bardziej swobodny w swojej formie list motywacyjny, jednak warto znać tą krótką i formalną wypowiedź pisemną, ponieważ ciągle wiele osób wymaga jej przy składaniu dokumentów. Czasem bywa tak, że po przeprowadzonej pozytywnie rozmowie kwalifikacyjnej, pracodawca nas zatrudnia, ale jako dopełnienie formalności prosi o napisanie podania.
1
Każde podanie na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, ponieważ piszemy je według pewnego szablonu. Rozpoczynamy od zapisania w prawym górnym rogu nazwy miejscowości, w której podanie spisujemy oraz daty, kiedy je spisujemy, na przykład:
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r.
2
Kolejnym krokiem jest zapisanie w lewym górnym rogu swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Wszystko jedno pod drugim, na przykład:
Anna Nowak
ul. Krzysztofory 15A
32-009 Kraków
tel. 506 997 897
Reklama
3
Pod danymi osobowymi opuszczamy trochę miejsca i na środku piszemy nagłówek, który jest bezpośrednim zwrotem do adresata. Trzeba pamiętać o znajomości ortografii w zakresie pisowni wielką literą, w innym razie już ten nagłówek może nas zdyskwalifikować. A oto przykład poprawnego nagłówka:
Do Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 57
32-114 Kraków
4
Podanie zasadniczo składa się z trzech akapitów. Pierwszy to wyrażenie prośby i zawsze zaczyna się go w sposób przedstawiony poniżej:
"Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko nauczyciela polonisty w Szkole Podstawowej nr 57 w Krakowie."
5
Drugi akapit to określenie motywacji, umiejętności oraz doświadczenia i rozpoczyna się on zawsze tak samo. Rozwinięcie każdy już musi dopasować do swojej sytuacji. Na przykład:
"Prośbę swą motywuję tym, że posiadam odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tej pracy. Jestem magistrem filologii polskiej – specjalność nauczycielska. Mam dwu i pół roczne doświadczenie w pracy w szkole."
6
Ostatni akapit to wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie podania. Brzmi on następująco:
"Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby."
7
Na końcu, w prawym dolnym rogu, powinna znaleźć się stosowna formułka pożegnalna oraz podpis:
Z poważaniem

Anna Nowak
Pamiętajmy o odręcznym podpisie! Całe podanie powinno być wydrukiem komputerowym, ale podpis musi być własnoręczny.
8
Podanie nie jest długie, a więc aby estetycznie wyglądało na kartce formatu A4, bo takiej obowiązkowo musimy użyć, postarajmy się je ładnie rozmieścić, nie wahajmy się zwiększyć czcionki o jeden czy dwa numery oraz róbmy duże odstępy tak, aby wszystko wyglądało przejrzyście. Nie starajmy się zapełnić całej strony, bo to się nie uda, ale też nie umieszczajmy wszystkiego linijka po linijce u samej góry.

Komentarze

Antonina Cisielska
18:27 04.07.2016
Dobry komentarz! 4713
Dziękuję serdecznie za dobre tłumaczenie napisania podania

Twój komentarz