Jak napisać życiorys?

Życiorys, który nazywamy także CV od łacińskiej nazwy Curriculum Vitae, jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na nasz temat. Poszczególne CV mogą różnić się między sobą szczegółami graficznymi oraz formą, ale wszystkie mają za zadanie dostarczyć takich samych informacji o osobach ubiegających się o dane miejsce. Poniżej przykładowy życiorys.
1
Na początek, garść wskazówek. Życiorys musi być wydrukiem komputerowym mieszczącym się na jednej stronie A4! Jest to bardzo ważne, ponieważ w procesie rekrutacji zazwyczaj bierze udział dużo osób, a personel, który ją przeprowadza, nie analizuje dokładnie każdego dokumentu, ale robi to pobieżnie i szuka wzrokiem tych informacji, które są istotne dla firmy. Zazwyczaj liczy się pierwsza strona. CV powinno zawierać maksimum treści w minimum znaków.
2
Zaczynamy od nagłówka. Może być to słowo życiorys, bądź sformułowanie Curriculum Vitae, jak wolimy, umieszczone na środku strony na samej górze. Nie powinien być to skrót CV.
Reklama
3
Następnie po lewej stronie, nieco poniżej nagłówka umieszczamy swoje dane; imię i nazwisko, adres, telefon lub telefony, adres e-mail i datę urodzenia. Przykład:
Anna Nowak
ul. Adama Mickiewicza 177A
34-098 Kraków
tel 12 436 79 56
tel kom 567 897 654
e-mail: anna.nowak@onet.eu
ur. 27. 06. 1982 roku
4
Po wypisaniu swoich danych przechodzimy do wykształcenia. Wpisujemy tutaj tylko te szkoły, których dyplomy ukończenia możemy okazać. Zaczynamy od tej, którą skończyliśmy najpóźniej. Pomijamy oczywiście szkołę podstawową, mogą ją wpisywać tylko uczniowie gimnazjów. Z lewej strony umieszczamy nagłówek, a następnie pod nim zapisujemy lata uczęszczania do danej szkoły, a w tej samej linii obok nich, nazwę placówki. Tłustym drukiem możemy zaznaczyć tę najbardziej znaczącą, na przykład:
Wykształcenie:
2002 – 2006 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej
Wydział Humanistyczny, Studia Magisterskie
kierunek : FILOLOGIA POLSKA

1998 – 2002 Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Matejki
32-014 Kraków
5
Następnym nagłówkiem jest doświadczenie zawodowe. Zapisujemy wszystko tak jak powyżej, czyli nagłówek z lewej, pod nim daty a obok nich nazwy firm i zakładów pracy wraz z zajmowanym stanowiskiem. Również zaczynamy od ostatniego zatrudnienia i również wybrane pogrubiamy. Bardzo ważne jest, aby nie wypisywać całego swojego dorobku zawodowego, a tylko te zajęcia, które pasują do profilu pracy, o którą się staramy. Na przykład nauczyciel matematyki ubiegający się o etat w szkole, nie będzie chwalił się w swoim CV, że oprócz doświadczenia w pracy z uczniami, pracował jeszcze na stacji benzynowej oraz jako telemarketer. Przykład tego fragmentu CV:
Doświadczenie zawodowe
01. 09. 2008 – 31. 08. 2009 Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa
Kraków 345
nauczyciel polonista

01. 09. 2007 – 31. 08. 2008 Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Juliana Tuwima
Gimnazjum
Kraków 345
nauczyciel polonista
6
Kolejnym nagłówkiem są szkolenia i kursy. Wpisujemy je tak samo jak wykształcenie i doświadczenie i również tylko te, które będą przydatne w danej pracy.
7
Na zakończenie można wpisać dodatkowe kwalifikacje, czyli znajomość obcych języków i obsługi komputera czy też urządzeń biurowych.
8
Nie zapomnijmy o tym, że każde CV, oprócz odręcznego podpisu w prawym dolnym rogu, musi mieć na samym końcu u dołu strony,już pod podpisem krótkie oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, które brzmi następująco:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)"

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz