Jak sprostować świadectwo pracy?

Nieprawidłowo wypełnione świadectwo pracy jest stosunkowo często spotykanym zjawiskiem. Na szczęście obowiązujące w Polsce regulacje prawne w sposób jednoznaczny określają procedurę postępowania w takim przypadku - postaramy się więc ją tutaj pokrótce streścić. Podstawą prawną dla opisanej tutaj procedury jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy.
1
W przeciągu siedmiu dni od otrzymania nieprawidłowego świadectwa pracy wystosuj do pracodawcy pisemny wniosek o dokonanie stosownej korekty tego dokumentu. Możesz przy tym powołać się na artykuł 97 par. 2 Kodeksu pracy.
2
Pracodawca powinien w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania wniosku wystawić Ci poprawione świadectwo pracy, jak również usunąć z archiwum wersję nieprawidłową.
Reklama
3
W przypadku negatywnego rozpatrzenia Twojego wniosku, również w obligatoryjnym terminie siedmiu dni powinieneś otrzymać odpowiedź pracodawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętej decyzji.
4
Jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem powodów odmowy uwzględnienia Twojego wniosku, masz prawo dochodzić sprostowania przed sądem pracy. Masz na to kolejne siedem dni, licząc od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu Twojego wniosku.
5
Jeśli sąd pracy przychyli się do Twojej argumentacji, pracodawcy pozostaje termin trzech dni od daty ogłoszenia wyroku - w tym terminie jest on zobowiązany do wystawienia Ci poprawnego świadectwa pracy oraz oczywiście anulowania błędnej wersji.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz