Jak wyjechać do sanatorium?

Jeśli chcesz wyjechać na leczenie do sanatorium i uważasz, że Twój stan zdrowia jak najbardziej tego wymaga, musisz spełnić wymaganą przez NFZ lub ZUS procedurę. Jest ona bardzo prosta:
1
Udaj się do swojego lekarza rodzinnego i poinformuj go o chęci wyjazdu do sanatorium.
2
Lekarz zaordynuje Ci kilka niezbędnych badań w celu określenia Twojego stanu zdrowia.
Reklama
3
Po otrzymaniu wszystkich wyników ponownie skontaktuj się z Twoim lekarzem rodzinnym.
4
Lekarz zapozna się z wynikami badań i na ich podstawie sporządzi wniosek o leczenie sanatoryjne.
5
Być może Twoje schorzenie zostanie uznane za wątpliwe, możesz wtedy zostać wezwany do osobistego stawienia się przed orzecznikiem lekarskim w celu potwierdzenia stanu Twojego zdrowia.
6
Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję lekarską otrzymasz drogą pocztową powiadomienie o przyznaniu Ci leczenia sanatoryjnego, wraz z terminem i miejscem leczenia. Z reguły odbywa się to z dwu-trzymiesięcnym wyprzedzeniem, tak abyś mógł uzyskać urlop w pracy lub przygotować się do wyjazdu w inny sposób.
7
Teraz pozostaje Ci tylko czekać do dnia rozpoczęcia leczenia w sanatorium.

Komentarze

kocio
06:58 09.03.2013
Dobry komentarz! 8865
taaa tyle że na wyjazd kazali mi czekać półtora roku, przede mną w kolejce jest prawie 40 tys. osób!

Twój komentarz