Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC samochodu?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zawierana (nie licząc wyjątków dotyczących np. samochodów zabytkowych) na okres 12 miesięcy, po jego upływie jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy. Aby ją rozwiązać, musisz wykonać następujące kroki:
1
Przygotować pisemne powiadomienie o chęci wypowiedzenia umowy OC pojazdu.
2
W piśmie tym muszą znaleźć się Twoje (lub właściela pojazdu) pełne dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz informacje dotyczące pojazdu: marka, model, rocznik, nr rejestracyjny oraz obowiązkowo numer polisy ubezpieczeniowej.
Reklama
3
Musisz zawrzeć również podstawę prawną oraz informację o wypowiedzeniu umowy, czyli np. formułkę zbliżoną do tej: „zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu.”
4
Tak przygotowane pismo dostarcz do przedstawiciela swojego towarzystwa ubezpieczeniowego nie później niż jeden dzień przed terminem upłynięcia obowiązującej polisy. Termin jednego dnia jest określony przez regulacje prawne i po jego upływie nie ma możliwości rozwiązania bieżącej umowy, co więcej, ubezpieczenie jest automatycznie przedłużane na kolejny rok, co rzecz jasna wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.
5
Warto przygotować sobie kopię pisma i zażądać na niej potwierdzenia dostarczenia, a następnie zachować dla siebie – może się przydać w razie wystąpienia komplikacji po stronie ubezpieczyciela.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz