Jak zinterpretować wiersz?

Interpretacja wiersza nastręcza większości osób, które się z nią borykają, wiele trudności. Niewielu jest bowiem sympatyków poezji, którzy z lubością dywagują nad tym, co poeta chciał powiedzieć przez taki to, a taki wers. Większość osób musi interpretować teksty na potrzeby najczęściej szkolne. Niestety, interpretacji nie da się wyuczyć tak jak analizy wiersza, która ma za zadanie określić gatunek do którego utwór należy, przyjrzeć się rymom oraz rytmowi wiersza i zbadać środki stylistyczne. Jest jednak kilka wskazówek, których stosowanie znacznie ułatwi interpretację utworu, a nawet jeśli efekty nie będą pokrywały się do końca z tym, co rzeczywiście miał na myśli poeta, po zastosowaniu poniższych porad, każdy nauczyciel czy wykładowca zorientuje się, że osoba, która próbowała zinterpretować dany utwór, ma odpowiednie narzędzia oraz wiedzę do przeprowadzenia takiego zabiegu literackiego.

Co będzie potrzebne?

utwór liryczny
1
Po pierwszym przeczytaniu wiersza dobrze jest zapisać wrażenie, jakie na nas zrobił. Czy wywołał jakieś uczucia, czy skojarzył się z jakimś obrazem bądź kolorem. Pierwsze wrażenie to najczęściej najlepszy trop interpretacyjny, który należy umieścić na samym początku interpretacji.
2
Po drugie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z liryką pośrednią czy też bezpośrednią, a następnie określić ja liryczne czyli osobę wypowiadającą się w wierszu. Najważniejsza sprawa o jakiej musi pamiętać każdy interpretator to: nigdy nie utożsamiać autora z podmiotem lirycznym. Niekiedy pewne fakty z biografii wpływają na wiersz, ale autor nie jest podmiotem lirycznym, tak jak narrator w powieści nie jest autorem. Analizując kto jest podmiotem lirycznym, szukajmy informacji o płci, o wieku, wykształceniu, zainteresowaniach, stanie emocjonalnym oraz także tego czy można by go utożsamić z autorem. Ale nigdy nie może zaistnieć stwierdzenie, że autor jest podmiotem lirycznym.
Reklama
3
Kolejny krok to wyłonienie osoby, do której przemawia osoba mówiąca w wierszu czyli adresata lirycznego. Czy jest to adresat zbiorowy, grupa ludzi, czy jedna osoba, czy zwroty są bezpośrednie czy też pośrednie, a może utwór jest dedykowany konkretnej osobie? Wszystko to jest bardzo istotną informacją do zinterpretowania całości utworu.
4
Po ustaleniu osób, które się wypowiadają oraz tych, do których tekst jest kierowany, należy zastanowić się nad jego tematem. Tak więc przeanalizujmy słowa pod kątem ich symboliki. Czy przypadkiem krzyż nie nawiązuje do jakiegoś wydarzenia biblijnego w kontekście innych wyrazów, lub czy nie znajdziemy informacji na temat miejsca, gdzie odbywają się dane wydarzenia albo na temat daty, kiedy się odbywają. Wszystko to tworzy klimat wiersza i informuje o jego ogólnej tematyce, czy jest ona historyczna, religijna czy może miłosna.
5
Bardzo ważne jest to, aby zwrócić szczególna uwagę na tytuł. Czasami jest to jedno słowo, które jednakże ma kluczowe znaczenie dla całości interpretacji. Jeżeli bowiem tytuł brzmi "Do Marty" mamy odpowiedź na to, kto jest adresatem, a jeśli tytuł to "Do miłości ojczyzny", od razu wiemy, że tematyką utworu jest patriotyzm.
6
Dobra interpretacja wychodzi poza tekst. Musimy zapoznać się pokrótce z życiorysem autora, aby sprawdzić czy nie wydarzyło się w jego życiu coś, co mogło mieć wpływ na napisanie danego utworu, a zazwyczaj tak jest, ponieważ poezja jest środkiem do wyrażenia uczuć dotyczących zastanej rzeczywistości. Trzeba też zwrócić uwagę na kontekst filozoficzny, na ideologię jaką wyznawał autor oraz nawiązania do innych form sztuki, na przykład obrazu czy filmu. Dużą wskazówką mogą być również wyjaśnienia trudnych, obcojęzycznych słów.
7
Zazwyczaj po dokonaniu interpretacji, należy zanalizować wiersz pod względem technicznym,co jest dużo prostsze,ponieważ mamy konkretne zagadnienia do których musimy się odnieść.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz