Jak zrezygnować ze spadku?

Czasem rezygnacja ze spadku może okazać się dobrym posunięciem, np. w sytuacji, gdy zadłużenie zmarłego przekracza wartość otrzymanego spadku lub też potencjalnemu spadkobiercy zależy na przekazaniu całości lub części spadku innej osobie. Procedura rezygnacji ze spadku nie jest trudna, jednak aby ją przeprowadzić musisz być świadom(-a) kilku podstawowych kwestii:
1
Oświadczenie o rezygnacji ze spadku składa się przed sądem lub notariuszem, w formie ustnej (osobiście) lub urzędowo poświadczonym podpisem.
2
Nie ma możliwości zrzeczenia się spadku na rzecz konkretnej, wskazanej osoby. Musisz mieć to na uwadze, bowiem obowiązujące w Polsce przepisy spadkowe potrafią stworzyć poważny kłopot osobom słabo zorientowanym w bieżących regulacjach prawnych.
Reklama
3
Jeśli spadek wynika z ustawy, a nie jest określony testamentem, to rezygnacja z prawa do spadku oznacza, że należna Tobie część przechodzi na Twoje dzieci lub w przypadku ich braku na rodzeństwo zmarłego lub jego rodziców.
4
W przypadku spadku testamentowego, jeśli zrezygnujesz z niego, to Twój udział zostaje podzielony w równych częściach pomiędzy osoby wymienione obok Ciebie w testamencie.
5
Do rezygnacji ze spadku obliguje Cię okres 6 miesięcy od momentu, w którym o spadku otrzymałeś informację, czyli z reguły od daty zgonu. Po przekroczeniu tego terminu, automatycznie przyjmuje się spadek za zaakceptowany.

Komentarze

Hanna
22:04 09.08.2013
Dobry komentarz! 6695
Natan, niestety to nie takie proste. Rodzice nie mogą odrzucić spadku w imieniu dzieci poniżej 18 roku życia, musi odbyć się sprawa sądowa, tak jak to jest opisane np. tutaj: http://www.eporady24.pl/odrzucenie_spadku_przez_maloletniego,pytania,5,24,7083.h
tml Przeszłam tę procedurę, niby nic skomplikowanego, a ciągnęło się w nieskończoność- wiadomo, polskie sądy... ale inaczej moja córka odziedziczyłaby kilkaset tysięcy długu, więc trzeba było to załatwić.
Natan
00:24 06.05.2012
Dobry komentarz! 7273
Rezygnujesz w ich imieniu jako opiekun prawny, spytaj notariusza.
Wichura
19:41 05.05.2012
Dobry komentarz! 7223
No to w takim razie jeżeli zrezygnuję notarialnie ze spadku urzędowego to jak mają zrezygnować moje nieletnie dzieci???

Twój komentarz